Aby przetestować stronę pod względem zgodności ze standardem WCAG 2.1 wykonaj następujące czynności:

  1. Wejdź na stronę: https://try.powermapper.com/Demo/SortSite
  2. W pasku wyszukiwania "Test a Site" (Przetestuj witrynę) wpisz adres swojej strony i kliknij Testuj stronę.
  3. Po zakończeniu testu kliknij "View Report" (Zobacz raport).
  4. Sprawdź wyniki, szczególnie zakładkę "Accessibility" (Dostępność). Klikając w link można zweryfikować błędy i poziom spełnienia standardu.
  5. Należy dążyć do uzyskania maksymalnego poziomu w tabeli "Benchmark"