• wsparcie Inspektora Ochrony danych,
  • outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych,
  • opracowywanie dokumentów,
  • audyty i przeprowadzanie kontroli,